Publikációk
Bittner János: Finom hentesáruk könyve

Szerkesztette: Bittner János hentesmester, kormányfőtanácsos, a Budapesti Hentes Ipartestület elnöke, felsőházi tag.

A kiadvány az 1929-ben megjelent könyv javított kiadása.

Kitörési pontok a mangalicatenyésztésben - Farmer Expo, 2014

Előadások, prezentációk a Kitörési pontok a mangalicatenyésztésben című szakmai tanácskozásról, mely a sertésstratégia megvalósítását segítő pályázat támogatásával került megrendezésre Debrecenben, 2014. augusztus 18-án, a XXIII. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon.

 

Tóth Péter MOE elnök
A sertésstratégia hatása a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete tevékenységére

Dr. Szabó Péter egyetemi docens, MOE titkár
A mangalica sertéssel kapcsolatos kutatások és fejlesztések

Papp Csaba MOE tenyésztésvezető
A tenyésztő munka eredményei és kihívásai a mangalica sertésfajtákban

Dr. Radnóczi László minisztériumi főtanácsos
A Minisztériumra háruló feladatok az őshonos állatfajták megőrzése és védelme kapcsán

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár, rektor, Dr. Csiki Zoltán és Dr. Sári Réka
A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai

 

Tények és lehetőségek a mangalicatenyésztésben - Farmer Expo, 2013
Farmer Expo

 

Előadások, prezentációk a Tények és lehetőségek a mangalicatenyésztésben című szakmai tanácskozásról, mely a sertésstratégia megvalósítását segítő konferenciasorozat részeként került megrendezésre Debrecenben, a XXII. Farmer Expo Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron, 2013. augusztus 17-én.

 

Szépe Ferenc VM főosztályvezető:
A sertésstratégia és a kormányzati eszközök szerepe az őshonos állatfajták tenyésztésében

Tóth Péter MOE elnök
A mangalica helye, szerepe a magyar sertéstenyésztésben (múlt–jelen–jövő)

Dr. Szabó Péter egyetemi docens, MOE titkár
A MOE feladatai a mangalicatenyésztés és a génmegőrzés területén

Dr. Kusza SzilviaNovotniné Dr. Dankó GabriellaDr. Jávor András
A genetikai potenciál növelésének lehetőségei a mangalica fajtákban

Dr. Posta János egyetemi tanársegéd
A szőke mangalica genetikai szerkezetének értékelése

Sárközi Tamás UBM Feed Kft. sertéstakarmányozási szakértő
A mangalicasertés takarmányozásának sajátosságai

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár, rektor
Dr. Csiki Zoltán
egyetemi adjunktus – Dr. Sári Réka egyetemi adjunktus
A mangalica hús élettani hatásai

Lázár Tamás kereskedelmi vezető, CIPKER Kft.
A mangalica fajtához kötött piacszervezés

 

Mangalica törzskönyv, 2013

 

Készítette: Dr. Szabó Péter, Papp Csaba, Tóth Péter, Vásárhelyi Béláné

A Mangalica törzskönyv a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a MOE sertés adatbázisának felhasználásával készült.

A kiadvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése című támogatásból készült.

 

daranyi

Dr. Posta János: A szőke mangalica genetikai szerkezetének értékelése, 2013

 

"Jelen munkában az ellenőrzés alatt lévő hazai szőke mangalica állomány pedigréanalízisét végeztük el. A célkitűzések között szerepelt a fajta alapítói számának meghatározása, valamint, hogy ezek milyen mértékben befolyásolták a fajta genetikai variabilitását. A generációs intervallumot több származási úton is meg kívántuk határozni. Ezen kívül a fajta beltenyésztettségét, a pedigrételjességet, populáció struktúrájában bekövetkezett változásokat, valamint az ivadékszám megoszlását is értékeltük."

A mangalica (Régi fajta - Új lehetőségek) - Tudományos konferencia, Herceghalom, 2005. 11. 15.

 

Az utóbbi másfél évtizedben, a táplálkozástudomány fejlődésének és a fogyasztók egészségtudatos magatartásának kialakulása következtében, egyre fontosabb tulajdonsággá válik az élelmiszerek, közöttük a húsok és húskészítmények, táplálkozásbiológiai értéke (zsírtartalom, zsírsavösszetétel, koleszterintartalom, vitamin és ásványi anyag tartalom, bioaktív anyagok, stb. mennyisége és aránya). Ezen túlmenően, vagyis a termék-előállítás oldaláról pedig, a fenntartható fejlődés környezet-, és állatvédelmi szempontjai, valamint a minőségi tudatosság fokozódása, a nemzeti tradíciók és az eredetvédelem előtérbe kerülése következtében, világszerte nagy figyelem fordul a természetes tartásmódokra, továbbá az őshonos állatfajok megismerésére, megőrzésére és nem utolsó sorban hasznosítására. A nagy állattartó országok túlnyomó többségében kiemelt kutatási téma a hagyományos tartásmódokkal és állatfajtákkal elérhető táplálkozás-élettani előnyök megállapítása, azok realizálása különleges termékekben, és végül a lakosság széleskörű tájékoztatása.

Bár gazdasági előrejelzések szerint, a világ fejlett régióiban, a húsfogyasztás nem fog számottevően bővülni a közeli jövőben, de a minőségi követelmények emelkednek és változnak, ezért a különleges igények kielégítését célzó készítmények további jelentős térnyerése várható.

Ezen okokkal magyarázható az a felfokozott érdeklődés, ami napjainkban a mangalica sertést az érdeklődés homlokterébe helyezi. Ennek a nagy érdeklődésnek a kielégítésére kíván vállalkozni az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (Herceghalom), valamint a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Állattenyésztés és Takarmányozástani Tanszéke, amikor útjára indítja (kétévenkénti) tudományos konferencia sorozatát a mangalica tenyésztés- tartás-takarmányozás-feldolgozás témakörében. Az első rendezvényre, 2005 novemberében, Herceghalomban került sor, több mint 120 résztvevővel.

Napjainkban a mangalicákat tisztavérű vagy keresztezett állományokban tartják. Mindkettőnek meg van a maga helye és jelentősége. A mintegy hétezer nyilvántartott koca kb. 70–80 000 utódja kisebb részben közvetlen, házi felhasználásra (nosztalgia!) kerül, nagyobb része pedig, ipari (vágóhídi) feldolgozás után kerül hazai vagy külföldi piacokra. Bár sokat beszélünk a fajtáról, annak történetéről és (kalandos) sorsáról, a majdnem kihalásáról, azonban nagyon kevés a közre adott, korszerű, napjaink igényeinek megfelelő korrekt, ellenőrizhető kísérleti eredmény. Ezt az információ hiányt kívánták a konferencia rendezői a téma legjobb ismerőinek meghívásával pótolni, illetve nyomtatott és elektronikus változatban, minden érdeklődőhöz eljuttatni.


Tekintse meg az elhazngzott előadások leírását!

Tagfelvétel

line

Ön is csatlakozna?

Leendő mangalicatenyésztőként, előszőr ismerkedjen meg a felvétel és a tagság feltételeivel!

line

tovább >